Fredagshälsning & en snabbkurs i Nummerologi


I lördags skrev jag om siffrornas betydelse.
Även om jag förespråkar att söka tolkning till tecken inom sig så kan man prova att använda ett
Nummerologiskt lexikon som utgångspunkt och sedan känna sig fram om vad som resonerar väl med just sig själv.

Nummerologi är läran om siffrornas betydelse, det är en urgammal tradition.
Vi tycker som art om att ge tingen betydelse och siffrorna har vi således laddat sedan dess begynnelse.
Här följer grunden, 1 till 9:
 

Nummerologi, Siffrornas betydelse, Vad betyder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?
Nummerologi, Siffrornas betydelse, Vad betyder 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?

1:

Talet ett representerar ofta en början eller startpunkt. Den symboliserar
individualitet och självständighet.
Det kan indikera initiativ, ledarskap och möjlighet till nya äventyr.
 
2:

Talet två symboliserar vanligtvis samarbete, balans och relationer.
Det indikerar en period där partnerskap och samhörighet
kan vara betydelsefulla för framsteg och harmoni.
 
3:

Talet tre representerar vanligen kreativitet, Kommunikation och harmoni. Det kan indikera
en period där konstnärliga uttryck, sociala sammanhang
och positiv interaktion spelar en viktig roll.

 

4:

Talet fyra symboliserar ofta stabilitet, struktur och praktiskhet. Det kan indikera en period
av grundläggande arbete, ordning och systematiskt tillvägagångsätt för
att uppnå stabilitet och långsiktiga mål.
 
5:

Talet fem representerar vanligtvis förändring, frihet och äventyr. 
Det kan indikera en period av dynamik, där flexibilitet och anpassningsförmåga
är nyckeln till att navigera genom olika livssituationer.
 
6:

Talet sex symboliserar vanligtvis ansvar, kärlek och harmoni.
Det indikerar en period där familj, hemliv och omsorg kan vara centrala
och där strävan efter balans spelar en viktig roll.
 
7:

Talet sju representerar ofta andlig insikt, djupare förståelse och självreflektion.
Det indikerar en period där kunskap, visdom och andlig tillväxt
kan vara centrala för personlig utveckling.
 
8:

Talet åtta symboliserar vanligtvis framgång. Makt och ekonomisk stabilitet.
Det indikerar en period där professionella prestationer och
materiellt välstånd kan vara särskilt betydelsefull.
 
9:

Talet nio representerar ofta avslut, fullbordan och andlig insikt.
Det indikerar en period av reflektion och
förberedelse för en ny början.


Om man är nyfiken på dubbel eller trippeltal så läser man betydelsen för respektive tal och lägger sedan ihop
och tolkar dem i förhållande till varandra.
Till exempel 4 + 7=
En kombination av egenskaperna hos 4 och 7. Det kan symbolisera både stabilitet och andlig insikt och det indikerar
en period där praktiska insatser möter inre reflektion och visdom. 


Och minns.
Tolkningen är fri.
Så när du möter dina siffror ställ dig frågor.
Vad står siffrorna för? Vad står kombinationerna för? Vad betyder det att du ser samma siffror gång på gång och i samma sammanhang? Vad i dig väcker siffrorna? Vad påminns du om?
 
Med urvärme mitt i avfärd,
 
Anna
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln