Änglar, Guider & Anförvanter
Finns dom? Vilka är dom & Vad hjälper dom till med?


Någon skrev till mig för inte så länge sedan med den frågan. Finns det änglar?
Så låt oss börja där.

Huruvida dessa energiformer existerar eller inte är en fråga om vad vi tror på tillika upplever. Jag kan alltså inte svara för dig. Jag kan bara hänvisa till mitt livs erfarenhet och mina studier och genom dem står det klart i mitt liv att energi finns i annan form än den fysiska materiella.

Vad som sedan definierar dessa olika begrepp Änglar, Guider och Anförvanter är åter en fråga om vad vi tror.
Det finns vedertagna överenskommelser runt begreppen. Dom berättar jag om i det här inlägget. Men kanske förvånar jag dig i min summering…

Vilka är dom och Vad hjälper dom till med?
 


Änglar:
Som vi beskriver energiformen änglar är det positiva, kärleksfulla andliga väsen som finns med för att ge stöd, vägledning och beskydd. De representerar en energi som vi beskriver som hög, klar och helande och associeras med känslor som frid, tröst och kärlek.
 
Jag upplever änglar som en övergripande paraplyenergi som då och då blixtar ner och pratar om viktigt eller leder och bär i perioder vi behöver det. I svåra stunder har jag mött Mikael genom automatskrift. Gabriel också. Energin är väldigt kraftfull. Man skulle kunna säga allvarlig. På gränsen till sträng. Men samtidigt positiv, stöttande och fullkomligt översköljande kärleksfull.
 
Änglar kan ha olika konnotationer beroende på vilken livsåskådning vi bär. Inom kristendomen tex. ses änglar som gudomliga budbärare och tjänare av Gud. Beskrivningen ovan är den ur en andlig tradition i vilken vi ser Änglar som guidande och beskyddande energi som finns som stöd i människors liv.
 


Guider:
Begreppet Guider är sprungen ur andliga rörelser och refererar till icke-fysiska energiformer som anses existera omkring oss för att hjälpa oss att växa spirituelltt och navigera genom livets utmaningar. Vi ser guider som en klok, högre medveten energi som besitter djup förståelse för själen liv och utveckling och att de finns omkring oss för att ge stöd, vägledning och hjälp åt oss på vår livsresa.

Jag upplever att våra Guider finns med oss som kloka följeslagare som stöttar, undervisar och lär oss om olika saker i olika faser av livet. Hjälper till med det övergripande perspektivet, uppmuntrar utveckling och det egna ansvaret.
Mina guider pratar alltid rakt, klokt och har samtidigt nära till skratt och till skillnad från Änglarna, det mänskliga.
 


Anförvanter:
Anförvanter är energiformen av de personer som inte längre finns med oss i fysisk form men som vi i någon form har levt tillsammans med i det här livet. Det kan vara far och morföräldrar, partner, syskon, vänner och barn. Men även relationer ur ytterperiferin som grannar, barnvakten när du var liten eller stammisen på fiket du jobbar.
Gemensamt är att ni i någon form har haft en relation i det här fysiska livet.

Våra Anförvanter finns med oss för att genom sin närvaro ge stöttning, tröst, lugn och ”ord på vägen”. Som att de fortsätter att umgås, kramar om oss när vi behöver det och vägleder oss utifrån sitt perspektiv när dom kan och vi önskar det.
Jag upplever att våra anförvanter hälsar på både när dom själva vill och när vi ber dem vara extra närvarande.
Och att de fortsätter att finnas med som de familjemedlemmar de är.
 
Känner du att du har ett team omkring dig?
När är de som mest närvarande?
Har du redan nycklar att använda för att kommunicera med dem?
Om inte, på söndag skriver jag om hur jag lärde känna mitt team och hur du kan få kontakt med ditt!
 
Med nyfikenhet,
 
 
Anna
 
 
Ps… Summering eller överkurs?
Som jag skrev i inledningen så är indelningen Änglar, Guider och Anförvanter (av energiformer) någonting vi gjort för att kunna prata om energi i olika form. Det är egentligen inte problematiskt. Det behövs för att det inte ska bli allt för abstrakt. Men till det som kan förvåna.
Min upplevelse är att vi alla är ett.
Att det egentligen inte finns en uppdelning mellan änglar, guider, anförvanter och oss själva.
Att vi alla är en del av en enda energiform.
Vi är ett.
Inkluderade i en helhet.
Universum.
Kraften.
Hur känns det för dig?
 

Ps2… Gårdagens utsikt.
Det som inte syns,
är att det även regnar…
…låt oss bara konstatera, vi är hjältar på den här sidan klotet och att det krävs väldigt många kristaller!
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln