Högkänslighet & Intuition, skillnader & likheter


För två veckor sedan skrev jag ett inlägg om Högkänslighet. Jag fått flera meddelanden om inlägget så jag förstår att ämnet talar till många. Tänker att det inte är konstigt. Vi lever i en tid som fullkomligt överöser oss med intryck. Det är en utmaning som högkänslig.
Någonting som väckt min nyfikenhet är huruvida intuition och högkänslighet snuddar vid varandra och jag hittar skillnader såväl som likheter.

Intuition definieras som en form av omedveten kunskap eller insikt som når oss utan att vi medvetet tänker eller analyserar. En känsla eller en förnimmelse som ger oss vägledning eller förståelse utan att vi nödvändigtvis kan förklara varför. En blixtsnabb bedömning baserad på tidigare erfarenhet eller kunskap. Och om man tror det, kommunikation med en andlig värld.
I hög utsträckning är intuitionen också en känslomässig intelligens. Alltså att vi med den känner vad som är rätt eller fel i olika situationer utan att nödvändigtvis kunna förklara varför.

Högkänslighet eller högkänslig personlighet är ett relativt nytt begrepp som används för att beskriva personer som är mer mottagliga för stimuli och intryck jämfört med genomsnittet. En högkänslig person upplever ofta intryck djupare och bearbetar information på ett mer nyanserat sätt.
Med en högkänslighet upplever du ofta detaljer som andra kan förbise, dina sinnen uppfattar stimuli starkare som ljud, ljus, doft och smak, känner ofta av andras känslor på ett djupare och starkare sätt, är ofta mer medvetna om subtila nyanser och detaljer i sin omgivning osv.

Som egenskap handlar intuition mer om att få insikt eller förståelse utan nödvändigtvis medveten tanke eller analys. En form av inre medveten och omedveten kunskap.
Högkänslighet referera snarare till hur en person upplever den yttre världens intryck och interaktion och analyserar den djupare och mer nyanserat.

Man hänvisar till att intuition är en medfödd förmåga och någonting som utvecklas över tid kopplad till ens inre jag eller om man tror så, en esoterisk värld.
Högkänslighet beskriver vi snarare som ett personlighetsdrag som människor föds med och som är kopplat till nervsystemets känslighet.

Intuitionen innebär en snabb och ibland omedveten bearbetning av information där insikter och svar kommer snabbt.
Fokuserad på insikter, vägledning och förståelse av situationer och/eller människor.
Högkänslighet innebär snarare en djupare mental bearbetning av information. Mer inriktad på hur man reagerar och påverkas av sensoriska intryck, känslor, möten med andra människor och miljöer.
 


Trotts dessa olikheter har intuition och högkänslighet också likheter med varandra.

Inre upplevelser
Både intuition och högkänslighet involverar ofta en stark inre upplevelse och genom analys och reflektion en fördjupad förståelse av sig själv och ens omgivning.
en medvetenhet om inre känslor, tankar och reaktioner
 
Emotionell medvetenhet
Både högkänsliga personer och de med stark intuition har ofta en hög grad av emotionell medvetenhet. De kan vara mer mottagliga för känslor, både sina egna och andras.
 
Sensitivitet mot stimuli
Både personer med en stark intuition och högkäsnlighet kan ha en ökad känslighet för stimuli både av alla fysiska sinnen, informationsflöden och energi vilket kan påverka dem både känslomässigt och energimässigt.
 
 
Så.
Kan du vara en högkäsnslig person utan att vara i kontakt med din intuition?
Kan du vara en intuitiv person som inte är högkänslig?
Intuition och högkänslihet är olika saker men komplettera varandra. Även om jag upplever att det är två olika saker kan man vara både högkänslig och ha en utvecklad intuition. Och att det är gott att skapa förståelse för båda begreppen för att bättre förstå ens egen upplevelse och interaktion med omvärlden.  
 
Jag föddes som högkänslig med en stark intuition. Desto mer jag utvecklat den senare desto mer kan jag förstå,
förhålla mig till och kontrollera min högkänslighet.
Med samma verktyg som jag använder i min andliga utveckling kontrollerar jag mina intryck, yttre stimuli och inre analys/reflektion, alltså hanterar min högkänslighet.
 
Håller du med mig?
Hur definierar du dig själv?
Och skulle du vilja lära dig mer om att kontrollera dina intryck för att leva med mer energi kvar?
 

Med idag kontrollerade känseltentackler,
 

Anna
 
 
Ps…  Det finns ett fördjupat inlägg att läsa här om Högkänslighet….
Ps2…. I del tre på temat Högkänslighet skriver jag om verktygen jag använder i mitt andliga arbete som också hjälpt mig att hantera min högkänslighet, kommer senare under Mars.
 

Kommentera gärna:

Senaste inläggen

Senaste kommentarer

Bloggarkiv

Länkar

-

Etikettmoln